ประเทศจีน โรงภาพยนตร์ VR 9D ผู้ผลิต
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
โรงภาพยนตร์ VR 9D
โรงหนัง 9D Egg VR
9D VR Simulator
แพลตฟอร์ม VR VR
เกมจำลองเสมือนจริง
แพลตฟอร์มการเดินเสมือนจริง
โรงภาพยนตร์เสมือนจริง 7D