ประเทศจีน โรงภาพยนตร์ VR 9D ผู้ผลิต
กวางโจว INFINITY เทคโนโลยี จำกัด

ผู้ผลิตชั้นนำของผลิตภัณฑ์ vr

แผนผังเว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

โรงภาพยนตร์ VR 9D
โรงหนัง 9D Egg VR
9D VR Simulator
เกมจำลองเสมือนจริง
แพลตฟอร์มการเดินเสมือนจริง
โรงภาพยนตร์เสมือนจริง 7D
รายละเอียดการติดต่อ