ประเทศจีน โรงภาพยนตร์ VR 9D ผู้ผลิต
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
โรงภาพยนตร์ VR 9D
โรงหนัง 9D Egg VR
9D VR Simulator
แพลตฟอร์ม VR VR
เกมจำลองเสมือนจริง
แพลตฟอร์มการเดินเสมือนจริง
รถแข่งรถเสมือนจริง
VR Shooting Simulator
โรงภาพยนตร์เสมือนจริง 7D
Children VR Simulator
สวนสนุกเสมือนจริง