ประเทศจีน โรงภาพยนตร์ VR 9D ผู้ผลิต
กวางโจว INFINITY เทคโนโลยี จำกัด

ผู้ผลิตชั้นนำของผลิตภัณฑ์ vr

แผนผังเว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

โรงภาพยนตร์ VR 9D
โรงหนัง 9D Egg VR
9D VR Simulator
แพลตฟอร์ม VR VR
เกมจำลองเสมือนจริง
แพลตฟอร์มการเดินเสมือนจริง
รถแข่งรถเสมือนจริง
VR Shooting Simulator
โรงภาพยนตร์เสมือนจริง 7D
VR Flight Simulator
Children VR Simulator
สวนสนุกเสมือนจริง
เครื่องฉายชั้นโต้ตอบ 3D
VR Motion Simulator
รายละเอียดการติดต่อ